RDdřevo | Blowerdoor – měření průvzdušnosti stavby pasivního domu.
2179
post-template-default,single,single-post,postid-2179,single-format-standard,ajax_leftright,page_not_loaded,,qode-theme-ver-5.5,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Blowerdoor – měření průvzdušnosti stavby pasivního domu.

05 Kvě Blowerdoor – měření průvzdušnosti stavby pasivního domu.

Postavili jsme zákazníkovi pasivní dům v difuzně otevřené konstrukci. Aby bylo možné takto zařadit stavbu, je nezbytné provedení zkoušky vzduchotěsnosti – průvzdušnosti. Ta byla tradičně vnímána jako úskalí u okenních spár a styků obvodových konstrukcí. V současnosti se, kromě požadavku na vzduchotěsnost jednotlivých stavebních dílů a konstrukčních spojů, klade důraz na zajištění vzduchotěsnosti obálky budovy jako celku. Důvodem je dosažení plánovaných energetických vlastností budovy. Měření vzduchotěsnosti – průvzdušnosti – se postupně rozšířilo na dřevostavby a nízkoenergetické budovy. Dosažení vynikající vzduchotěsnosti obálky domu je jednou z podmínek přidělení dotace na pasivní dům.

Vzduchotěsnost je normami označována jako průvzdušnost. Jedná se o schopnost obálky budovy propouštět vzduch. Proudění vzduchu obálkou budovy je podmíněné rozdílem tlaku vzduchu mezi vnitřním a vnějším prostředím a přítomností míst propustných pro vzduch takzvanou netěsností. Rozdíl tlaku vzduchu, který působí na obálku budovy bývá vyvolán větrem, rozdílem vnitřní a vnější teploty a také účinkem mechanických větracích zařízení. Dalším neodmyslitelným činitelem v rozdílu tlaku vzduchu jsou změny vzdušné vlhkosti ovlivněné působením a způsobem života obyvatelů domu.

Měřený prostor měl stanovenou maximální hodnotu n50 = 0,6  1/h, která byla stanovena na základě skladby obálky domu. Výsledná hodnota dosáhla na  n50 = 0,36   1/h. Pouhým porovnáním je patrné, že jsme dosáhly lepšího výsledku.

 

Před měřením Blowerdoor předchází pečlivá izolace spár a styků obvodových konstrukcí.

  

 

 

Průběh měření Blowerdoor:

I. Utěsnění vchodu a zkouška průvzdušnosti domu.

 

  

II. Zjištění a dodatečná oprava netěsných míst v plášti domu.

 

  

III. Vlastní měření průvzdušnosti při podtlaku a přetlaku vzduchu v domě.