RDdřevo | Roubené a sroubené stavby a jejich exteriérová povrchová úprava
4195
post-template-default,single,single-post,postid-4195,single-format-standard,ajax_leftright,page_not_loaded,,qode-theme-ver-5.5,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Roubené a sroubené stavby a jejich exteriérová povrchová úprava

19 Říj Roubené a sroubené stavby a jejich exteriérová povrchová úprava

Odborná publikace spol. RD dřevo s.r.o. zdroj: odborné, objemové a dlouhodobé zkušenosti pracovníků spol. v oboru zpracování dřeva a povrchové úpravy viz web spol. RD dřevo.

Fáze 1.
V roce 2010-2011 byla postavena a vybavena sroubená stavba, podkrovní vestavba s plnou izolací, vybavení interiéru a povrchová úprava interiéru a exteriéru. Základem je použitý materiál na stavbu. Materiál je těžen v době vegetačního klidu s minimálním obsahem živin v dřevní hmotě. Naše společnost garantuje u všech našich výrobků použití takto zpracovaného materiálu. Nanesení samotné povrchové úpravy je nutné načasovat tak, aby materiál, na který se nevztahuje umělé sušení, nepřesahoval obsah vody ve dřevní hmotě více než 20%. Výběr povrchové úpravy naše společnost používá pro tento typ výroby „výrobků“ olejo-vosky. Nejcennějším poznatkem pro správný výběr oleje je zkušenost a praxe s použitým materiálem. Umět tento materiál, olej dobře a za správných podmínek nanést, ovlivňuje životnost a dlouhodobou odolnost a snižuje degradaci povrchu. Dlouhodobě pracujeme s materiálem Osmo. Na této stavbě byl použit odstín 710 velké množství pigmentace, ale světlého odstínu.

Fáze 2.
V roce 2020 jsme byli požádání investorem o obnovu povrchové úpravy vnějšího pláště celé stavby. Potřebné je zmínit, že životnost povrchové úpravy u stavby ovlivňuje počáteční rozhodnutí investora o stavbě, projektant, stavební projekt o umístění stavby, respektování světových stran, nadmořské výšky, přesahy střešního pláště, odstín, obsah pigmentace v povrchové úpravě „barva“. Dále střešní krytina, systém montáže a odstín, spodní část stavby, sokl, založení stavby. Stavba je po cca devíti letech skutečně vyschlá a prostorová vlhkost v interiéru mírně snížená. Toto zjištění a kontrola celkového stavu stavby je vyhodnocena tak, že je nejvhodnější doba k aplikaci technologie zajištující dlouhodobou životnost povrchové úpravy. Technologická chybovost v zásadě nenalezena. Pouze některá prkna byla použita na štíty přepasována a doplněno těsnění + docentrování vysedané části.

Fáze 3.
V této části práce je nutné připravit stavbu do stavu kompletního očištění až odbroušení částí dřevěného materiálu tak, aby případná nedržící povrchová úprava byla odstraněna, poškozené části dřeva byly vyměněny „není tento případ“, původní povrchová úprava v místě degradace odbroušena. Pomocné lišty oken a sedání vyměnit nebo dotěsnit. Po tomto zásahu je vhodné stavbu důkladně omýt tlakovou vodou. Tyto práce se provádí na přelomu jaro–léto.


Fáze 4.
Koncem léta se provede kompletní nanesení povrchové úpravy pomocí vysokotlakého stříkacího zařízení a speciálních štětců. Vše je nutné důkladně rozetřít, povrch se nanáší ve dvou až třech vrstvách. Množství nanášeného pigmentu povrchové úpravy určí samotná stavba tak, že pokud dochází k nasátí, vstřebání povrchové úpravy se s nánosem pokračuje. Preferuje-li investor matnější povrch, končí se pigmentem, který cca do deseti měsíců vyzraje v odstínu matu. Pokud je přáním investora lesklejší povrch, je možné nanést na pigment transparentní olej s odolností proti UV. Lesklejší, nevyzrálý povrch se udrží cca pět let v závislosti na okolnostech popsaných výše.

 

Časté dotazy směřované k našim odborným pracovníkům.

Jaký odstín je vhodné použít na dřevěnou stavbu, fasádu: Vhodné je použití takového odstínu, ke kterému dojde použitý materiál na vaší stavbě, například smrk po cca třech letech bez povrchové úpravy vystavený UV, případně mírně světlejší. Při použití tohoto způsobu nelze rozeznat degradaci povrchu a samotný masivní materiál. Obava z poškození dřevostavby bez ochrany povrchovou úpravou je zbytečná „zimní těžba“.
Jakou životnost má povrchová úprava: Životnost povrchové úpravy nemá pevné hranice. Za rozumných podmínek popsaných výše je vhodné na novostavbě provést povrchovou úpravu ve dvou až třech vrstvách. Po pěti až deseti letech opakovat výše popsaným způsobem. Poté lze očekávat, že další práce na povrchové úpravě budou nejdříve za deset let. Máme zákazníky, kteří další povrchovou úpravu již neřeší a povrch stavby získá příjemnou patinu.

Za jednatele společnosti RD dřevo s.r.o. Václav Vrábel.