RDdřevo | Dřevostavba – difuzně otevřená konstrukce IV. – opláštění a střecha
100
post-template-default,single,single-post,postid-100,single-format-standard,ajax_leftright,page_not_loaded,,qode-theme-ver-5.5,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Dřevostavba – difuzně otevřená konstrukce IV. – opláštění a střecha

28 Dub Dřevostavba – difuzně otevřená konstrukce IV. – opláštění a střecha

Po ukončení montáže konstrukce stavby pokračuje zaklápění vnitřních ploch, obvodových stěn. Používáme jen špičkové materiály. Tím je myšlena dřevoštěpková deska s odolností proti vlhku. Osazení desek stavbu zavětruje a zároveň je naplněn požadavek na parobrzdu „/jak dosáhneme parobrzdy? pokračování v příštích postupech/“. Při této práci jsou již souběžně řešeny detaily rohů, prostupujících konstrukcí a podobné detaily, např. napojení na základovou desku, tak aby bylo napojení následujících vrstev konstrukce bezchybné. Práci provádíme pomocí speciálních montážních materiálů tak, aby bylo zabezpečeno dokonalé utěsnění konstrukce domu.

Tímto způsobem připravená stavba přechází do velmi důležité fáze a to je střecha. Vycházíme z požadavků investora a projektové dokumentace. Střechu lze rozdělit podle způsobu izolování na dva typy. Je to za prvé, s izolací mezi krokvemi, a za druhé, s izolací nad krokvemi. Samozřejmě je možné, izolace různým způsobem kombinovat. Stejně tak se nabízí možnost použití nejrůznějších materiálů. To však není cílem tohoto článku. Pokud máme izolaci mezikrokevní, začíná se montáží difuzně otevřené folie, která slouží jako pojistná hydroizolace. Zde je nutno nepodcenit kvalitu materiálu. Následují kontralatě, u kterých je důležitá výška, která zaručuje správné odvětrání střešního pláště a brání tak nadměrnému nahřívání vrstev pod střešní krytinou. Výška kontralatě se odvíjí od sklonu střechy. Následně se pokládají latě pro vybraný typ střešní krytiny. Takto připravený střešní plášť je možné zaizolovat. Tloušťka izolace zavisí na druhu použitého materiálu a na požadavcích energetické naročnosti budovy. Když máme střechu zaizolovanou, můžeme zaklápět. V tomto případě záklop slouží jako parobrzda. V případě nadkrokevních izolací se začíná opačným způsobem, tzn. nejprve pokládáme izolaci a až pak rytinu. Samozřejmě nesmí chybět jednotlivé funkční vrstvy jako je parobrzda a pojistná hydroizolace. Nadkrokevní izolaci provádíme tehdy, kdy je požadavek viditelných krokví v místnosti.