RDdřevo | Správné schody pro masivní dřevostavby
3286
post-template-default,single,single-post,postid-3286,single-format-standard,ajax_leftright,page_not_loaded,,qode-theme-ver-5.5,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Správné schody pro masivní dřevostavby

08 Kvě Správné schody pro masivní dřevostavby

Návrh a konstrukce schodů patří při stavbě domu k těm nejsložitějším postupům. Je třeba
dodržovat nejen normou dané parametry, ale také navrhnout schodiště v dispozici domu
tak, aby bylo pohodlné, bezpečné a na pohled pěkné… V masivní dřevostavbě ze surového
dřeva je tato „disciplína“ ještě o to složitější, že dřevo „sedá“ a pracuje, a tedy v čase
mění své rozměry. To vše je třeba při výpočtu schodiště brát v úvahu a zajistit dostatečnou
přizpůsobivost a dokonalý výsledek. Co vše předchází perfektnímu schodišti, ví dobře
Václav Vrábel, který se již mnoho let zabývá stavbou srubů a výrobou nábytku.

Co všechno ovlivňuje kvalitní výsledný produkt – v tomto případě schodiště – v dřevostavbě ze syrového masivního dřeva?
Zásadní je projekt a vnitřní dispozice stavby. Pokud je respektován budoucí chod domu, správné hospodaření s prostorem a požadavek na celkové vyznění interiéru ze strany klienta, je hotova polovina budoucí práce na začlenění schodiště v domě. Nezbytnými parametry při projektování schodiště jsou podchodná a průchodná výška, rozměry schodišťových stupňů, jejich počet v jednom schodišťovém rameni, sklon schodišťového ramene, tvar schodiště a zábradlí. Celé řešení by mělo propojit rozdílné výškové úrovně tak, aby chůze po schodišti byla bezpečná a pohodlná.
Konstrukce může být přímočará nebo smíšenočará s bočními schodnicemi a stupni bez podstupnic či s podstupnicemi, v tomto případě by rozhodujícím ukazatelem měla být účelnost průhledů mezi stupni a optické odlehčení.
Schody jsou konstruovány z vysušeného materiálu. Pokud je stavba ze syrového dřeva, počítá se se sedáním stěn v rozsahu 9–15 cm, a schodiště je vyráběno na konečnou konstrukční výšku. Počáteční rozměrová rozdílnost schodiště a stěn domu je vyrovnávána pomocí aretačních šroubů. Schodiště je navíc doplněno volným, takzvaným „jalovým“ stupněm, který je nakonec odstraněn. Dalším možným provedením jsou jedna nebo dvě schodnice vedené středem. Ty jsou často doplněny stupni z půlených klád.
Ke krajové schodnici tvoří druhou stranu vnitřní strana stěny srubu. I zde je nutný aretační šroub a jalový schod. Podstupnice k takovému schodišti nepřísluší.
Specifické je také kotvení zábradlí.

Jaké dřevo je pro výrobu schodiště optimální a kudy vede jeho cesta z pily až do domu?
Pro výrobu schodů se vždy používá materiál ze zimní těžby. Po zpracování na pile probíhá vysychání dřeva přirozeným provětráváním v hráních. Před výrobou projde deskovina kondenzační sušárnou.
Při práci na dílně využíváme vertikálních hydraulických lisů, abychom maximálně eliminovali „pracování“ suroviny. Ostatní zpracování, to znamená výsledný povrch, struktura a nátěr, se uskutečňují standardními postupy s ohledem na požadavek architekta nebo klienta.

Jaká úskalí existují konkrétně při realizaci schodiště v masivní dřevostavbě ze syrového dřeva a kterými postupy je lze řešit?
Jak jsem již uvedl, se sesycháním syrového dřeva je nutné počítat. Další možností je vyrobit schodiště tak, aby bylo v horním poschodí na kloubu – rozměry by byly dané pro konečnou stavební výšku pater a schody by byly v mírném sklonu ve směru stoupání. Při sedání konstrukce stavby se pak celé schodiště bude postupně posouvat do interiéru a rovina schodu se vyrovná. Někdy je možné vyrobit schodiště provizorní a po sesednutí stavby zaměřit a vyrobit schody přesné bez nutnosti seřizování. Z mého pohledu je ovšem vhodnější první postup s aretačními šrouby a jalovým stupněm.

Může si zákazník zvolit do zmíněné dřevostavby jakýkoli typ schodiště – například pouze na základě dispozic a své preference, případně existují nějaká omezení?
V úvodu jsem se zmínil o nutnosti nepodcenit projekt. Stavba srubu je natolik specifická, že dodatečné posuny příček nejsou možné. Proto je nutné zvažovat, jaký dojem a funkci bude schodiště plnit: Zda bude pohledové a stane se dominantou interiéru stavby, nebo plní pouze funkci zajišťující pohyb po domě. Tím se vracím k provedení přímočarému s jedním ramenem nebo s podestou a dvěma rameny. Také realizujeme schodiště smíšenočará, kdy je z rovného ramene vytočeno schodiště na jednu ze stran a končí na úrovni patra. Zde pak nabízíme klientům varianty volby materiálu, zpracování a ceny. A rád bych zdůraznil také důležitost zábradlí, neboť schodiště a zábradlí jedno jsou.

Jaké strojové vybavení je při výrobě schodů potřeba, jsou používány nějaké zvláštní technologické postupy?
Během uplynulých let se změnily požadavky a představy zákazníků. Základní část, tedy výrobní dokumentaci, zpracováváme za pomoci výpočetní techniky a odpovídajícího software a připravená data přenášíme na obráběcí centrum. Pochopitelně by technika při konečném opracování nebyla ničím, pokud by stejným způsobem nebyly vybaveny provozy přípravy výroby. Mám na mysli sámovací nebo pásovou pilu na řezání švarten, o vertikálních lisech jsem se již zmiňoval. Veškerý masivní materiál projde zpracováním, vyrábíme také vlastní, třívrstvé spárovky, které využíváme při realizaci některých požadavků při výrobě schodišť.

Lze v masivní dřevostavbě ze syrového dřeva kombinovat různé materiály?
Náš designer rád kombinuje materiály, snaží se o originální řešení nejen schodišť, ale například i zábradlí k balkónovým oknům. Přesvědčit zákazníka o tom, že v dřevostavbě nemusí být vše ze dřeva, je někdy náročné, ale výsledek je v řadě případů pro klienta opravdovým překvapením.
Někdy stojí stavba ve svahu a je prospěšné propojit dům s okolním terénem dalším schodištěm. I zde se nabízí různá řešení, jako příklad bych uvedl samočisticí a roštové schodišťové stupně. Efektní je kombinaci dřeva se sklem a kovem, třeba skleněné podstupnice ve schodišti z masivního materiálu.

Rozhovor připravila Dana D. Daňková / S&R

Související realizace:
„Nevšední kuchyně ve srubu na konci cesty“ si prohlédněte zde →
„Po schodech na kulečník s přáteli“ si prohlédněte zde →