RDdřevo | Reakce na Ovce černé . . .
3829
post-template-default,single,single-post,postid-3829,single-format-video,ajax_leftright,page_not_loaded,,qode-theme-ver-5.5,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Reakce na Ovce černé . . .

02 Kvě Reakce na Ovce černé . . .

ČOI – Protokol o kontrole ke stažení zde →

„Špatná“ reklama je také . . .

Tak jsme se dostali, s naší firmou, do pořadu „Černé ovce“. S okny, která vyrábíme! Přestože se také říká, že : „Trefená husa zakejhá“, tak nebudeme kejhat ale doplníme uvedený pořad o několik faktů, které nezazněly. Pana zákazníka budeme nazývat pan G., paní redaktorku paní K. a odborníka panem Š.
Úvod je druhem upoutávky; paní K. otírá okno, patrně v redakci. Pan G. diváka informuje o tom, že za okna zaplatil 400 tis., skutečnost-písemně doložitelná – je 271 tisíc. Pak je ukázáno, jak voda na okenním skle zkondenzovala.// Vsuvka – 1.únor 2010, iDNES.cz, nadpis článku: „Za kondenzaci vody na okenním skle většinou může nesprávné větrání“. Napsal Marek Burza.

// Na větrání jsme pana G. upozornili. Co v pořadu nezaznělo – proč asi? – je, že dům byl projektován a stavěn jako difuzně otevřená stavba. Při dokončování se pan G. nechal přemluvit na změnu materiálu a tloušťky zateplovací vrstvy vnější fasády. Tím zasáhl do funkčích parametrů domu, které se změnily. Tak to bychom měli první kapku.

1:00 Dozvídáme se, že k rosení oken docházelo už během instalace a po ní. Každá stavba se musí stále provětrávat, jinak voda kondenzuje. A kde? Na okenních sklech. A je tu druhá kapka.

Pak jsme svědky, jak pan G. dokládá výsledky měření termokamerou. 4:00 Co je pech je to, že takové měření není důkazem pro argumentaci proč kondenzuje voda na okenním skle. //Vsuvka – RD Dřevo provádí měření termokamerou také. Proto víme, jaké podmínky – rozdíl ve vnější a vnitřní teplotě, a jaká hodina v průběhu celého dne – jsou nejvhodnější pro posouzení případných tepelných mostů a tepelných ztrát v konstrukci stavby. // Všimněte si, ani slovo o vlhkosti. Termo a hydro je každému jasné. Kde se vzala, tu se vzala kapka třetí.

2:00 Následně vidíme, že přichází povolaný odborník. Pan Š. stojí u okna, pak mačká těsnění . . . Jaká romantika, za oknem chumelí. 2:32 Pokračuje statista s hadicí a jsme rázem v myčce aut. Vody, vody a vody. Střih a voda je na parapetu. Ale sousedního okna. 2:40 Informace o vyplaveném silikonu ze strany pana Š.  je skutečným nesmyslem, samotné video ukazuje výšku silikonového těsnění cca 15 -20 mm a jak se dostala voda mezi prostor skla a křídlo? Odpověď je jednoduchá, stříkání hadicí do jednoho místa byla voda natlačena difuzními kanálky do prostoru křídla a skla. Tyto kanálky slouží na odvod případné kondenzované vody. Proud je tlaková voda natlačena do prostoru mezí křídlo a sklo, poté vyteče v interiéru pod klipovou lištou. Nad odborností takto prováděného testu kroutí hlavou i pracovníci zkušebního ústavu, kde naše okna testujeme, viz tento web, KE STAŽENÍ. Nezávislost a odbornost zcela jistě nepatří ke schopnostem pana Š. Pravděpodobné schopnosti pana  Š. budou v oboru hledání senzací zadané investorem. // Vsuvka – špaleta je obložena keramickým obkladem; polévané okno má špaletu bez obkladu.// Jeee, kapka čtvrtá. Pokud okno takto zaliji vodou, může se stát, že se voda dostane do profilu okna. Proto jsou v pevném rámu odvodňovací kanálky. 3:03 Že by po takové sprše proskočil kondenzát na vnitřní stranu okna? Fyziko vzdej se! // Vsuvka – RD Dřevo je certifikovaným výrobcem oken. Na tuto stavbu byla použita okna vyrobená na základě licenční smlouvy uzavřené s dodavatelem e-Okno, spol. s.r.o. Tasov 245 systém Domino, který je vlastníkem kompletní originální certifikace a dokumentace. Kompletní výrobu a montáž stavebních výplní prováděli plně proškolení pracovníci spol. RD dřevo s.r.o.  Michal K. a Jan Ch.

Státní zkušebna testuje velmi přísně, ale hadici na test okna skutečně nepoužívá. Výsledky našich oken, které máme, jsou i pro státní zkušebnu překvapením. //

3:25 A nyní se divák dozvídá, že majitel, pan V., nekomunikuje. On komunikoval, seřizoval, radil, přidělal další odvodňovací kanálky, ale když velmi vážně onemocněl, tak nekomunikoval s nikým, pouze s vlastní rodinou. „Když nejde o život, tak nejde o . . . „, však to znáte. V jeho případě o život šlo. Zde stojí za povšimnutí velmi chytré načasování ze strany České televize. Jednatel společnosti RD dřevo s.r.o. je po velmi těžkém úrazu hospitalizován a v době, kdy se Česká televize dozví tuto skutečnost, okamžitě vyvíjí tlak na vyjádření jednatele a jakoby náhodou se dozvídá, že „jednatel nekomunikuje“. Veřejnoprávní televize upřednostní senzaci nebo pravdu? Sledovanost je zase až na prvním místě.

3:46 Střih, a jsme u předávacího protokolu, ve kterém se praví, že – citace – přejímáním potvrzuje pan G. bezvadnost, v bodě prvním správnou funkčnost / sklápění, otevírání, správnost těsnění apod. Konec citace. Pokud by bylo těsnění špatné na všech oknech, tak by měl pan G. na parapetech závěje, když venku sněžilo.

Není naším záměrem zesměšňovat, ale pokud se první strana pokouší lhát a poškozovat, tak jen a pouze reagujeme s pozdviženým koutkem úst.

Shrnout a podtrhnout :
– cena není pravdivá
– pokusy o nápravu ze strany RD Dřeva jsou doložitelné v písemné formě. Mají je obě strany.
– test s hadicí je nesmyslem proti běžnému namáhání konstrukce okna vlhkostí a deštěm
– výsledky měření termokamerou jsou pro danou situaci úsměvné
– a vnitřní vlhkost? Pisateli se třese ruka smíchy. Kolik lidí do dnešních dnů nepochopilo, že větrání obytných místností není anachronismem, ale nutností? Že odsavač par je nad varnou plochou proto, aby byly páry odváděny i při vaření vajec na tvrdo. Protože stavbu, kterou uzavřu nevyhovujícím zateplením, musím O.D.V.L.H.Č.O.V.A.T. větráním , k čemuž slouží i digestoře. A uváděné okno bylo oknem kuchyňským.

Všem, kteří četli až do konce děkujeme. Posíláme pozdrav paní K., panu G., i panu Š. O nezaujatosti pořadu Černé ovce si udělejte vlastní představu. Paní redaktorku požádáme, samostatným emailem, o informaci, jak se panu G. bydlí v domě po výměně dřevěných oken za plastová. Každopádně těch kapek bylo docela dost, a jak je to s poslední kapkou již popisovat nehodlám, to každý ví.

P.S. Pokud budete potřebovat radu ohledně oken, tak pan majitel, pan V., přežil a na telefonáty reaguje..

Za RD Dřevo, František Strnad

Nejen potrefená husa na Černou ovci zakejhá.
Protože se, jako firma RD dřevo spol. s r.o., cítíme veřejně poškozeni pořadem Černé ovce, kterým se profiluje veřejnoprávní televize, tak bychom, k našemu stanovisku, rádi přiložili doklad o kontrole ČOI. Ze zápisu vyplývá jednoznačné konstatování, že reakce na reklamace, ze strany naší firmy, byly prováděny v limitech daných § 19, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Domníváme se, že je naprosto zřejmé, že veřejnoprávní televize uváděla diváky v omyl. O věrohodnosti tohoto pořadu si může každý návštěvník, našich WEB stránek, udělat vlastní obraz. Neskrýváme to, že jsme se obrátili na RTRV / Rada pro rozhlasové a televizní vysílání/, aby celou záležitost prošetřila. V emailové korespondenci, adresované šéfredaktorce pořadu, jsme požádali o písemnou i veřejnou omluvu v některém z dalších dílů pořadu. Pokud se tak stane, tak znění přiložíme pod uvedený odkaz.